Sponsorzy

Reklama

Ogłoszenia

UWAGA!!!

Najbliższe spotkanie dla Ratowników i Kandydatów odbędzie się 31.01.2014r. o godz. 15:00 w budynku PCK przy ul. Rzecznej 20. Serdecznie zapraszamy.

 


UWAGA!!!

Najbliższe spotkanie dla Kandydatów do Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu odbędzie się 31.01.2014r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Przemyślu. Serdecznie zapraszamy!

Użytkowników : 63
Artykułów : 49
Odsłon : 104010

Podatek

Ćwiczenia ratownicze EU CARPATHEX 2011

W dniach 13 - 16 września 2011 r. ratownicy przemyskiej Grupy Ratownictwa PCK uczestniczyli w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych EU CARPATHEX 2011 zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną wspólnie z instytucjami ochrony ludności z Czech, Węgier i Ukrainy. Ćwiczenia odbyły się na terenie województwa podkarpackiego, w okolicy miejscowości Tarnobrzeg i Nowa Dęba.

Główny scenariusz zakłada 5 epizodów składających się na całość ćwiczenia, m.in.: zderzenia pociągu osobowego przewożącego kibiców piłkarskich z pociągiem towarowym przewożącym substancje chemiczne, pożaru lasu spowodowanego iskrą z uszkodzonego wagonu, awarii zbiornika wodnego wykorzystywanego do chłodzenia instalacji w zakładach chemicznych, która prowadzi do zalania okolicznej wioski oraz dwóch epizodów w zakładach chemicznych, w których doszło do eksplozji i wycieku substancji chemicznych.

Zadania PCK podczas ćwiczeń polegały na realnym zabezpieczeniu uczestników ćwiczeń w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, udział GR PCK w epizodach ćwiczeniowych oraz charakteryzacji pozorantów.

Ze względu na to, że ćwiczenia odbywały się na teranie województwa podkarpackiego do kontaktów z organizatorami został wyznaczony Szef GR PCK Przemyśl – st. rat. PCK Łukasz Szaruga, który stal się odpowiedzialny za przygotowanie odpowiednich sił i środków PCK do tego przedsięwzięcia. Z uwagi na dużą liczbę powierzonych zadań i ich pracochłonność zaangażowano do udziału w ćwiczeniach EU CARPATHEX 2011 GR PCK Przemyśl, GR PCK Kielce oraz GR PCK Sandomierz.

Ponieważ zadania, które zostały powierzone Grupom Ratownictwa PCK były złożone i wymagały poświęcenia dużej ilości czasu, realizację każdego z nich powierzono innej osobie.

Przygotowanie pozorantów:

Za charakteryzację siedemdziesięciu pozorantów odpowiedzialna była Katarzyna Bedla, która jako instruktor pierwszej pomocy wykorzystała swoje umiejętności z zakresu make up. Miała ona do dyspozycji czteroosobowy zespół i dwa samochody terenowe dzięki czemu możliwe było przygotowanie pozorantów w dwóch, oddalonych od siebie 20km, miejscach w tym samym czasie.

Realne zabezpieczenie ćwiczeń:

Zabezpieczenie realne ćwiczeń zakładało zapewnienie opieki medycznej uczestnikom w dwóch obozowiskach oraz podczas ich udziału w epizodach ćwiczeniowych. Małe obozowisko zostało zlokalizowane przy sztabie w remizie OSP Chmielów (około 300 osób), duże obozowisko oddalone było około 20 km i mieściło się na poligonie wojskowym w Nowej Dębie (około 700 osób). Osiem z dziesięciu scenariuszy ćwiczeniowych, w tym te o podwyższonym stopniu ryzyka, rozgrywane były w promieniu do 3 km od sztabu natomiast pozostałe dwa w okolicach Nowej Dęby. Z uwagi na to i niewielką liczbę ratowników postanowiono do celów realnego zabezpieczenia ćwiczeń zadysponować Polowy Punkt Medyczny oraz dwa ambulanse typu ”P”. Za pracę PPMu był odpowiedzialny Szef GR PCK Kielce Rafał Maziejuk. Cała obsada PPM liczyła sześć osób w tym lekarz i dwóch ratowników medycznych. Od chwili rozpoczęcia ćwiczeń punkt mógł przyjąć ośmiu poszkodowanych a w razie potrzeby można było go rozbudować o kolejne cztery łóżka.

Przez cały czas trwania ćwiczeń udzielono pomocy ok. 20 osobom (głównie otarcia i zranienia).

Udział GR PCK w ćwiczeniach:

Do udziału w ćwiczeniach zostały zadysponowane kolejne dwa ambulanse z zespołami dwuosobowymi oraz trzy czteroosobowe patrole ratownicze a także quad z zespołem dwuosobowym. Do sztabu dołączył Łukasz Szaruga Szef GR PCK Przemyśl, który stamtąd koordynował pracę wszystkich zespołów. Aby nie wprowadzać chaosu do pracy sztabu oraz aby zapewnić łączność za wszystkimi pracującymi w terenie patrolami, przy PPM utworzono stanowisko dyspozytora PCK, za pośrednictwem, którego koordynator na polecenie sztabu dysponował odpowiednie siły i środki do danego zdarzenia.

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami z organizatorami ćwiczeń ratownicy PCK mięli uczestniczyć tylko w kilku epizodach. Jednak już po rozpoczęciu manewrów okazało się, że byliśmy dysponowani do wszystkich dziesięciu epizodów. W związku z zbyt małą liczbą ratowników w stosunku do nieoczekiwanie zwiększonej liczby zadań sztab podjął decyzje, że po wykorzystaniu wszystkich realnych sił i środków, którymi na miejscu dysponowało PCK kolejne zespoły będą wysyłane aplikacyjnie ale z zachowaniem rzeczywistych czasów dojazdu.

Jakość prowadzonych działań wszystkich służb na każdym szczeblu była oceniana przez Zespół Oceniający Dla tego wszystkie zespoły ratownicze PCK realizowały swoje zadania z uwzględnieniem obowiązujących procedur, tak jak przy realnych działaniach, łącznie z prowadzeniem podstawowej dokumentacji medycznej dla każdego poszkodowanego.

Tekst: Łukasz Szaruga

 
Valid XHTML & CSS | Template Design INFOTAX | Copyright © 2011 by INFOTAX