Sponsorzy

Reklama

Ogłoszenia

UWAGA!!!

Najbliższe spotkanie dla Ratowników i Kandydatów odbędzie się 31.01.2014r. o godz. 15:00 w budynku PCK przy ul. Rzecznej 20. Serdecznie zapraszamy.

 


UWAGA!!!

Najbliższe spotkanie dla Kandydatów do Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu odbędzie się 31.01.2014r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Przemyślu. Serdecznie zapraszamy!

Użytkowników : 63
Artykułów : 49
Odsłon : 103994

Podatek

Obóz Szkoleniowy GR PCK Przemyśl

            Kolejny obóz szkoleniowy Grupy Ratownictwa PCK Przemyśl dobiegł końca. Była to już siódma edycja tej imprezy, która jest nazywana przez jej uczestników „szkołą przetrwania”. Tygodniowy obóz szkoleniowy jest zwieńczeniem rocznego okresu przygotowującego kandydatów do wstąpienia w szeregi przemyskiej Grupy Ratownictwa. Tak jak w latach poprzednich szkolenie odbywało się w oddalonej około 30 km od Przemyśla, Kalwarii Pacławskiej. 

             „W Grupie nie ma miejsca na indywidualności, tworzymy zespół i jako zespół musimy pracować” – tymi słowami zwrócił się do uczestników w dzień rozpoczęcia obozu instruktor Paweł Strociak. Aby można było dobrze pracować zespołowo potrzebne jest dobre poznanie członków zespołu i wzajemne zaufanie. Nie da się tego osiągnąć  na cotygodniowych spotkaniach. Dla tego powstał pomysł aby kandydaci przemyskiej Grupy Ratownictwa PCK przed wstąpieniem do Grupy brali udział w obozie szkoleniowym.

             Do tegorocznego obozu zostało zakwalifikowanych 25 kursantów, którzy przez 6 dni odcięci od świata zdobywali wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa, wyposażenia GR PCK Przemyśl, terenoznawstwa oraz łączności radiowej. Każdy dzień szkolenia rozpoczynał się o godz. 700 trwającą 45min. zaprawą poranną. Od godz. 900 do 1730 z 1,5 godz. przerwą obiadową kursanci brali udział w zajęciach dydaktycznych i ćwiczeniach. Później jeszcze tylko 90 min zajęć sportowych i kolacja, po której uczestnicy mogli odetchnąć od nauki w kinie pod chmurką lub podczas karaoke.

             Aby jak najlepiej przygotować kursantów do trudów z jakimi mogą się spotkać w czasie rzeczywistych działań ratowniczych pozbawiono ich wygód i poddano ostrej dyscyplinie. Zostali oni zakwaterowani w kilku osobowych namiotach, do minimum ograniczono im czas wolny, nie zabrakło też nocnych alarmów i akcji poszukiwawczych. Co dziennie pracowali w innych zespołach walcząc o punkty potrzebne do ukończenia obozu.

             Poddanych fizycznemu i psychicznemu obciążeniu kandydatów cały czas wnikliwie obserwowali instruktorzy. Baczną uwagę zwracano nie tylko na umiejętności i wiedzę z dziedziny ratownictwa ale również na zaangażowanie, umiejętność działania w zespole, zdyscyplinowanie i wiele innych cech charakteru.

              Ten tygodniowy okres wzmożonej pracy zwieńczony był egzaminem praktycznym składającym się z dwóch części: stanowiska BLS/AED oraz stacji z upozorowanym zdarzeniem. O trudności egzaminu świadczą wyniki, tylko połowie kursantów udało się zaliczyć ten sprawdzian.

             Na końcu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obozu oraz instruktorom, którzy włożyli wiele wysiłku aby ciekawie i rzetelnie przekazać wiedzę i umiejętności uczestnikom szkolenia.   

Tekst: Łukasz Szaruga
Zdjęcia: Paweł Kaszuba i Anna Gibała

 
Valid XHTML & CSS | Template Design INFOTAX | Copyright © 2011 by INFOTAX