Sponsorzy

Reklama

Ogłoszenia

UWAGA!!!

Najbliższe spotkanie dla Ratowników i Kandydatów odbędzie się 31.01.2014r. o godz. 15:00 w budynku PCK przy ul. Rzecznej 20. Serdecznie zapraszamy.

 


UWAGA!!!

Najbliższe spotkanie dla Kandydatów do Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu odbędzie się 31.01.2014r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Przemyślu. Serdecznie zapraszamy!

Użytkowników : 63
Artykułów : 49
Odsłon : 104012

Podatek

Nauka przez służbę
Nie lada wyzwanie zarówno dla starszych, doświadczonych ratowników jak i dla początkujących kandydatów na ratownika czekało na Kalwarii Pacławskiej niedaleko Przemyśla, gdzie w dniach 04-10.08 2010 r., odbywał się tygodniowy obóz szkoleniowy a po nim zabezpieczenie medyczne Wielkiego Odpustu organizowane po raz 10 przez Grupę Ratownictwa PCK Przemyśl. Jak co roku najlepsi z kandydatów po zdanych egzaminach mogli zostać na bezpośrednim zabezpieczeniu Kalwaryjskiego Odpustu trwającego od 11 do 15 sierpnia.

Kandydaci musieli się zmierzyć ze swoimi słabościami, przełamać lęki a także wykazać się odwagą i umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wykazać się wiedzą teoretyczną. Od początku zgrupowania   trwały szkolenia teoretyczne i praktyczne dla kandydatów, najpierw powtórzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, później zagadnienia i ćwiczenia wchodzące w ratownictwo. Do wymagań wiedzy i  umiejętności kandydatów jak i ratowników weszły praktykowane od kilku lat szkolenia z zakresu łączności i samoobrony, terenoznawstwa i działań ratowniczych w nocy w trudnym terenie we współpracy z innymi służbami. Zwieńczeniem tych "praktyk" był egzamin dla pretendentów składający się z dwóch części: "zaliczenia fantomu" oraz udzielenie pomocy w pozorowanych wypadkach oraz zdobycie odpowiedniej ilości punktów w czasie trwania obozu. Test ten, przebiegał pod czujnym okiem Dowódcy Grupy Ratownictwa PCK w Przemyślu inst. Łukasza Szarugi i jego Zastępcy inst. Pawła Strociaka rat. med. Osoby, które zaliczyły egzaminy dołączyły do kandydatów i rozpoczęły roczny staż kandydacki w grupie, tym którym powinęła się noga lub nie przystąpili do egzaminów na obozie przewidziano poprawkę pod koniec sierpnia.

Ostatnie kilka dni pobytu na przygranicznym wzgórzu, to czas szczególnej koncentracji sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów różnych zakątków Polski. Punkt medyczny PCK znajdował się niedaleko Kalwaryjskiego Sanktuarium na polu namiotowym, dzięki temu każdy potrzebujący pomocy mógł bezzwłocznie skorzystać z służby ratowników PCK, którzy czuwali 24h/dobę, by w razie potrzeby móc szybko zareagować i udzielić wsparcia poszkodowanemu. Trzeba podkreślić szczególne zaufanie organizatorów, którzy ratowników PCK, jako jedynych bez ograniczeń dopuścili do zabezpieczeń wewnątrz sanktuarium i na nabożeństwach odpustowych. Do ich zadań należała także pomoc pielgrzymom w schodzeniu i wychodzeniu na strome zbocza pogórza przemyskiego. Dzięki współpracy z pogotowiem ratunkowym, które na czas Odpustu otwiera swoją filie w domu pielgrzyma, policji i straży granicznej, użyciu środków technicznych jak samochody terenowe, profesjonalna łączności czy specjalistyczne wyposażenie patroli, było możliwe systematycznie i ciągłe monitorowanie rejonu Kalwarii szybkie i skuteczne udzielenie pomocy.

Dodatkowym obciążeniem i stresem w czasie obozu i służby była obecność kamery, to efekt projektu nakręcenia filmu promocyjnego i dokumentalnego o Grupie z okazji dziesięciolecia służby i obecności Grupy podczas sierpniowych uroczystości. Zrealizowany materiał przez ks. Pawła Kaszubę - dziennikarza i Kapelana Grupy oraz studentkę dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Angelikę Kuźniar, niebawem będzie można zobaczyć na internetowej stronie przemyskich ratowników.

Charakterystyczne jest to że ratownicy podobnie jak pielgrzymi mieszkali w namiotach, rezygnując z udogodnień i możliwości zorganizowania zaplecza medycznego w domu pielgrzyma. To także ich udział duchowy i swoista modlitwa przez służbę, realizacja przykazania miłości wobec Boga i bliźnich jak powiedział Kapelan Grupy podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie zabezpieczenia. Oprócz pracy ratownika był też czas na chwilę relaksu - projekcje filmów, wspólne karaoke, ognisko, zajęcia sportowe. Wszystko przebiegało w duchu zdrowej rywalizacji z podkreśleniem zasad działania w grupie.

Podsumowaniem niech będą słowa młodej dziennikarki, która spędziła ten czas z ratownikami: Obserwując ratowników uświadomiłam sobie jak ważne jest nie bagatelizowanie choćby najmniejszych potrzeb drugiego człowieka i jak cenna jest natychmiastowa pomoc dla poszkodowanego, gdzie liczy się każda sekunda i każdy oddech. Nie każdy może nosić mundur i miano ratownika. Ratownik to osoba wykwalifikowana do udzielania pierwszej pomocy, ale też taka która nie waha się nieść pomocy niekiedy narażając własne życie ratując życie drugiego człowieka. To osoba, która sumiennie wypełnia obowiązki, nie boi się wyzwania i w każdej chwili jest gotowa do działania w lepszych i gorszych warunkach. Z pewnością tacy są ratownicy Przemyskiej Grupy PCK. Motto grupy "Z miłości do ludzi" jest uwieńczeniem ich starań oraz sensu przynależności do grupy i satysfakcji z bycia ratownikiem.


Tekst:
Ks. Paweł Kaszuba,
Angelika Kuźnar

 
Valid XHTML & CSS | Template Design INFOTAX | Copyright © 2011 by INFOTAX